Od 15.11.2004 r. asesor w Sądzie Rejonowym w Słubicach, II Wydział Karny

Od 23.10.2008 r. sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, II Wydział Karny, od lipca 2010 r. do marca 2017 r. pełnił obowiązki Przewodniczącego tego Wydziału

Od 27.11.2017 r. do listopada 2023 r.- Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, delegowany z Sądu Rejonowego w Słubicach, delegacja w IV Wydziale Odwoławczym

2018 Kandydat do neo-KRS
- wskazany przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Dnia 6 marca 2018 r. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Funkcję tę pełnił przez jedną kadencję.

neo-KRS 2018 - dokumenty

Załącznik PDF

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

Załącznik PDF

Załącznik PDF

we wrześniu 2018 r. wszedł w skład Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych.

Od 2022 r. był członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Członek hejterskiej internetowej w grupie „Kasta”, która zajmowała się oczernianiem sędziów sprzeciwiających się niszczeniu wymiaru sprawiedliwości (według informacji medialnych - por: źródło w załączeniu - por.: też np. onet.pl). Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie.

2022 ponownie kandydował do neo-KRS nie uzyskując poparcia polityków

neo-KRS 2022 - dokumenty

Załącznik PDF

Załącznik PDF

W mediach

2020-05-13 (RPO - BIP) : autor antysemickich wpisów według ustaleń prokuratury 2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2022-04-21 (OKO.press) : Piebiak poleca "utłuc kaściaka". Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU] 2022-05-22 (OKO.press) : "To bydlak", "qtasina", "Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą" - oto język sędziów z Kasty/Antykasty - uczestnik grupy hejterskiej "Kasta/antykasta" według przekazów medialnych 2022-08-31 : "Krystaliczne" kadry władzy. Za dyscyplinę sędziów odpowiadać będą: oskarżany o antysemityzm i mobber 2023-03-23 (Gazeta Prawna) : PiS wycofał rekomendację dla Piebiaka i Dudzicza do KRS 2024-04-24 (OKO.press) : Bodnar dymisjonuje członków neo-KRS w sądach: prezesa Dudzicza w Gorzowie i Jaskulskiego w Poznaniu