Janusz Niczyporuk

Złożył podpisy na listach: Anna Dalkowska (2022), Łukasz Konrad Piebiak (2022) .

- urodzony w 1964 r.

- w 1989 r. zdał egzamin sędziowski

- w 1990 r. zdał egzamin radcowski

- w 2007 r. został doktorem nauk prawnych na UMCS w Lublinie

- w 2018 r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora zwyczajnego.

- neoKRS uchwałą nr 331/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała kandydata do pełnienia urzędu na dwadzieścia stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, (Monitor Polski z 2018 r. poz. 633)

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwadziescia-290387669

- w dniu 10.10.2018 r. powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-powolal-nowych-sedziow-sadu-najwyzszego,7562

- pozostaje Kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego UMCS w Lublinie.

- przed powołaniem do Sądu Najwyższego w 2018 r. dwukrotnie ubiegał się o stanowisko SN , ale nie uzyskał rekomendacji prawidłowo powołanej KRS.

- w dniu 27.09.2018 r. NSA wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały NeoKRS w stosunku do Janusza Niczyporuka. NeoKRS zignorowała postanowienie sądu i przesłała uchwałę do Prezydenta RP celem szybkiego powołania sędziego, co nastąpiło 10.10.2018r.

- Janusz Niczyporuk jest kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

https://www.sn.pl/osadzienajwyzszym/SitePages/Nota_iknisp_niczyporuk.aspx

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Niczyporuk

https://oko.press/zaufani-ziobry-i-pis-ida-do-sadu-najwyzszego

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1244150,czesc-spraw-trafiajacych-do-sn-budzi-kontrowersje-swiatopogladowe.html

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/narasta-konflikt-neo-sedziow-z-unia-i-nsa,518239.html

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę