Jan Drąg

Złożył podpis na liście: Rafał Puchalski (2022) .