Jakub Styrna

Złożył podpis na liście: Paweł Styrna (2018) .