Urodził się w 1978 r. w Krasnymstawie.

W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł magistra.

Po odbyciu aplikacji sądowej złożył we wrześniu 2006 r. egzamin sędziowski.

Z dniem 20 grudnia 2006 r. został mianowany asesorem sądowym i powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Orzekał w XI Wydziale Grodzkim, III Wydziale Karnym, a następnie w XII Wydziale Wykonywania Orzeczeń oraz w III i XIV Wydziale Karnym.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 kwietnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Kontynuował orzekanie w XIV Wydziale Karnym. W okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 17 listopada 2016 r. był delegowany do orzekania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, gdzie orzekał w IV i V Wydziale Karnym.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2017 r. został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Nadzoru Administracyjnego na stanowisku głównego specjalisty. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. został powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwal o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 20-23 marca 2018 r.

Uchwałą 782/2019 NeoKRS z dnia 26 lipca 2019 r. nie przedstawiono wniosku o powołanie sędziego do pełnienia urzędu na stanowisko- sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa- Praga w Warszawie (ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 291). Rada uznała, że całościowa ocena dotychczasowej drogi zawodowej sędziego, w tym brak doświadczenia orzeczniczego zdobytego w ramach stałej delegacji do orzekania w sądzie okręgowym oraz uzyskanie oceny kwalifikacji, w której stwierdzono, że sprawy w referacie kandydata charakteryzują się co najwyżej przeciętnym stopniem trudności, nie przemawiają za wystąpieniem z wnioskiem o powołanie tego kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Ocenę kwalifikacji Pana Jakuba Macieja Iwańca sporządzał Sławomir Machnio- sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Przyznał on temu kandydatowi ocenę ogólną pozytywną.

Minister Sprawiedliwości odwołał Jakuba Iwańca z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości w sierpniu 2019 r. niedługo po wybuchu afery hejterskiej.

Następnie powrócił do orzekania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie.

Od 1 września 2020 r. został delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W lipcu 2022 r. powołany na funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba.

Minister Sprawiedliwości odwołał Jakuba Iwańca z delegacji do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dniem 12 stycznia 2024 r.

Obecnie orzeka w Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie w VIII Wydziale Karnym.

W mediach

2016-02-24 (Ordo Iuris) : Prelegenci konferencji organizowanej przez Ordo Iuris „Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków? Weryfikacja metodologii opiniowania przez organy postępowań karnych i cywilnych” 2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2019-08-19 (Onet.pl) : Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli "za czynienie dobra nie wsadzamy" 2022-04-21 (OKO.press) : Piebiak poleca "utłuc kaściaka". Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU] 2022-05-22 (OKO.press) : "To bydlak", "qtasina", "Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą" - oto język sędziów z Kasty/Antykasty - uczestnik grupy hejterskiej "Kasta/antykasta" według przekazów medialnych 2022-08-31 : "Krystaliczne" kadry władzy. Za dyscyplinę sędziów odpowiadać będą: oskarżany o antysemityzm i mobber 2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z delegacji do KRS 2024-04-18 (OKO.press) : Zwrot w aferze hejterskiej. Śledztwo przejmuje prokuratura regionalna, będzie zespół śledczy 2024-06-03 (OKO.press) : Afera hejterska: Prokuratura ma 200 tys. maili. Hejterskie konto KastaWatch jest z resortu Ziobry