Jacek Wygoda

Złożył podpisy na listach: Anna Dalkowska (2022), Leszek Mazur (2022) .

- urodził się w 1965 r.

- w 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą.

- w latach 1990 -1999 był funkcjonariuszem Policji

- w 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Oficerskie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

- po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, złożył w 1997 r. egzamin prokuratorski z wynikiem dobrym.

- przed podjęciem pracy w prokuraturze przez 9 lat był funkcjonariuszem Policji, początkowo w Komendzie Rejonowej Policji Kraków-Zachód a następnie na stanowisku eksperta w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji w Krakowie.

- w latach 1999-2000 był zatrudniony w Generalnym Inspektoracie Celnym, kolejno na stanowiskach: głównego specjalisty, wicedyrektora i zastępcy dyrektora.

- w latach 2001-2003 odbywał asesurę w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście w Krakowie.

- w latach 2003-2006 był prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście a następnie prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód.

-od marca 2006 do lutego 2007 r. był Prokuratorem Rejonowym w Myślenicach.

- w latach 2006-2007 był prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

- od 2007 r. do 2016 r. był prokuratorem Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, przy czym w latach 2007-2013 pełnił funkcję Dyrektora tego Biura.

- w 2009 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa dowodowego, z wynikiem bardzo dobrym.

- od 1 kwietnia 2016 r. był prokuratorem Prokuratury Krajowej, w której pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

- od 2016 r. pełnił również funkcję Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

- w dniu 24.08.2018r. został rekomendowany przez NeoKRS na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w nowej, nieprawnie powołanej Izbie Dyscyplinarnej.

( patrz uchwała nr 317/2018 neoKRS z dnia 23 sierpnia 2018 r. w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwanaście wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej (M.P. z 2018 r. poz. 633)

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/krs-wybrala-sedziow-do-izby-dyscyplinarnej-sadu-najwyzszego/ehdpxlz

- w dniu 20.09.2018 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/prezydent-rp-wreczyl-nominacje-sedziowskie,7559

https://www.newsweek.pl/polska/polityka/sedziowie-izby-dyscyplinarnej-sn-powolani-przez-prezydenta-kim-sa/4j6ldyk

w dniu 10.09.2021 r. odmowa uchylenia immunitetu Igorowi Tulei za orzeczenie z grudnia 2017 r. w/s głosowania nad przyjęciem budżetu w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 r.

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C659474%2Cizba-dyscyplinarna-nie-uchylila-immunitetu-sedziemu-tulei.html

- w dniu 23.09.2021r. uchylono immunitet sędziemu Sądu Najwyższego Markowi Pietruszyńskiemu. Decyzję podjął trzy osobowy skład: przewodniczący składu i sprawozdawca sprawy Jacek Wygoda, Małgorzata Bednarek i Jarosław Duś

https://oko.press/nielegalna-izba-dyscyplinarna-zlamala-orzeczenie-tsue-i-zezwolila-na-sciganie-sedziego-sn

- w dniu 16.11.2021 r. sędzia Maciej Ferek zawieszony przez ID w pełnieniu urzędu sędziego i obniżono mu uposażenie o 50%/ w składzie R. Witkowski spr., J. Wygoda i ławnik/

https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/izba-dyscyplinarna-sn-zawiesila-krakowskiego-sedziego-macieja-ferka

- w dniu 24.11.202 1r.sędzia Piotr Gąciarek zawieszony przez ID w pełnieniu urzędu sędziego i obniżono mu uposażenie o 40% /przewodniczył składowi J. Wygoda/

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8299765,izba-dyscyplinarna-sn-zawiesila-sedziego-piotra-gaciarka.html

https://oko.press/sedzia-piotr-gaciarek-zawieszony-przez-izbe-dyscyplinarna

- po likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN w dniu 14.07.2022r. na skutek nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym Jacek Wygoda przeszedł w stan spoczynku z uposażeniem w wysokości 100% swojego uposażenia.

https://natemat.pl/428083,emerytury-dla-czlonkow-izby-dyscyplinarnej-23-tys-zl-miesiecznie

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art36750631-pol-izby-dyscyplinarnej-chce-w-stan-spoczynku

https://tvn24.pl/polska/izba-dyscyplinarna-szesciu-sedziow-ze-zlikwidowanej-izby-przechodzi-w-stan-spoczynku-nadal-beda-otrzymywac-pensje-st5940118

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/piecioro-sedziow-zlikwidowanej-izby-dyscyplinarnej-pozostanie-w,516442.html

https://oko.press/prokuratura-chce-scigac-laczewskiego

https://wpolityce.pl/polityka/568982-wazne-oswiadczenie-sedziow-izby-dyscyplinarnej-sn