-urodził się 1967 r.

-w 1992 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

- od 6 lipca do 28 sierpnia 1992 r pracował w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A. Oddział w Toruniu na stanowisku stażysty

- po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Elblągi w 1994 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym

- z dniem 1 listopada 1994 r został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Elblągu,

- Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1996 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu

-orzekał kolejno w I Wydziale Cywilnym, X Zamiejscowym Wydziale Cywilno-Karnym z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, IX Wydziale Grodzkim, IX Wydziale Cywilnym

- od 1 stycznia 2000 r do 31 grudnia 2001 r pełnił funkcję Przewodniczącego X Zamiejscowego Wydziału Cywilno-Karnego Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim,

- od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia. 2009 r pełnił funkcję Przewodniczącego IX Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Elblągu,

- od 1 stycznia 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego IX Wydziału Cywilnego Sądu. Rejonowego w Elblągu,

- kandydował na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu ogłoszone w MP z 31.12.2015 roku poz.1305, jednakże nie uzyskał akceptacji KRS. W głosowaniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej sędzia Jacek Bryl uzyskał 29 głosów „za" i 68 głosów „przeciwko"

( patrz uchwała KRS nr 389/2016 z dnia 30 maja 2016 roku)

- od 28 marca 2018 r. do 18 grudnia 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Elblągu.

- z dniem 1 września 2018 r, został powołany do pełnienia funkcji pełnomocnika sądowego do spraw wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych dla Sądu Okręgowego w Elblągu.

- z dnie 19 grudnia 2019 r został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Elblągu, a od 1.10.2022 roku jednocześnie na Przewodniczącego V Wydziału Cywilnego Rodzinnego w Sadzie Okręgowym

- w okresie od 8 stycznia 2020 r do 7 stycznia 2022 r został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu, w którym orzekał początkowo w I Wydziale Cywilnym, a następnie w V Wydziale Cywilnym Rodzinnym,

- uchwałą neoKRS nr 1305/2021 z dnia 23.09.2021 roku uzyskał pozytywną akceptacje do objęcia stanowiska sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu

- w dniu 08 marca 2022 roku został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Elblągu

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,50110

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2021 poz. 302

UCHWAŁA NEOKRS Nr 1305/2021 z dnia 2021-09-23

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.5.2022 z dnia 2022-02-24

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2022 poz. 494

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2022-03-08

- 8 listopada 2023 roku został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu i rzecznika prasowego,

https://www.elblaginfo.pl/transformacja-na-szczytach-sadownictwa-nowa-era-sadu-okregowego-w-elblagu/

https://www.portel.pl/wiadomosci/nowy-prezes-i-rzecznik-sadu-w-jednym/136726

- był członkiem Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku, Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu w związku z zarządzonymi na dzień 15.10.2023 roku wyborami do Sejmu RP i Senatu RP oraz przeprowadzenia referendum ogólnokrajowym, zastępcą przewodniczącego OKW nr 42 w Elblągu powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 28.06.2020 r,

- 3 kwietnia 2024 r Jacek Bryl został odwołany z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu w związku ze złożoną rezygnacją.

https://oko.press/nominaci-ziobry-sami-skladaja-dymisje-zrezygnowalo-cale-kierownictwo-sadow-w-lublinie-i-elblagu

https://info.elblag.pl/37,76799,Zmiana-w-elblaskim-sadzie-okregowym-Adam-Bodnar-odwolal-prezesa.html#ixzz8Y3Czr7xv

https://oko.press/lista-wstydu-piebiaka-2-kto-chce-bylego-zastepce-ziobry-w-neo-krs-pelna-lista-108-sedziow

https://oko.press/legalni-sedziowie-sn-zawiesic-dwie-powolane-przez-pis-izby-neo-sedziowie-nie-powinni-orzekac

https://forumfws.eu/galeria/okiem-obserwatora/prezes-bryl/

https://legaartis.pl/blog/2023/12/24/elblascy-sedziowie-wzywaja-nielgalnych-prezesow-so-do-rezygnacji/

https://www.portel.pl/wiadomosci/prezes-sadu-nie-zrezygnuje-wracamy-do-tematu/137451

https://www.info.elblag.pl/37,76799,Zmiana-w-elblaskim-sadzie-okregowym-Adam-Bodnar-odwolal-prezesa.html

https://oko.press/do-neo-krs-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-od-kilku-etatow

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2023-11-07 (Portel.pl) : Nowy prezes i rzecznik sądu w jednym - rozpoczęcie kadencji Prezesa SO w Elblągu 2024-03-22 (OKO.press) : rezygnacja z funkcji prezesa