od 1 lutego 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Orzekała w Wydziale Grodzkim Cywilnym oraz w Wydziale Cywilnym.

od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 31 marca 2010 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

31 marca 2010 r. zrzekła się urzędu sędziego.
24 maja 2010 r. została powołana na stanowisko notariusza z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnej w Dąbrowie Górniczej.

25 maja 2015 r. została odwołana ze stanowiska notariusza
31 maja 2015 r. (wniosek kandydatki z dnia 10 kwietnia 2015 r. o odwołanie
ze stanowiska notariusza).
30 listopada 2015 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. Orzekała w 1 Wydziale Cywilnym.


1 sierpnia 2017 r. została - na własny wniosek - przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Orzekała kolejno w I Wydziale Cywilnym oraz w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich (od dnia 18 października 2017 r.).

od 9 listopada 2018 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. pełniła funkcję Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

od 16 czerwca 2021 r. delegowana przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (od dnia 16 czerwca 2023 r. delegacja na czas nieokreślony).
Obowiązki pełni w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich początkowo jako główny specjalista a od dnia 16 czerwca 2023 r. jako wizytator.


Ocenę kwalifikacji Pani Izabeli Marii Bieńko sporządził Bogumił Jakubek - neosędzia - sędzia wadliwie powołany do Sądu Okręgowego w Warszawie (uchwała neokrs Nr 695/2021 z dnia 2021-06-10, postanowienie Prezydenta RP Nr 1130.71.2021 z dnia 2021-09-03, nominacja - Monitor Polski 2021 poz. 978 wręczona Dnia 2021-09-28)

awans:

Sąd Okręgowy w Warszawie

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2023 poz. 514

UCHWAŁA NEOKRS postanowienie Nr 996/2023 z dnia 2023-11-08
Postanowienie Prezydenta RP Monitor Polski 2024, poz. 247

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2024-01-25

M.P.2024.247
M.P.2024.247