od 25 listopada 1997 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie. Orzekała w sprawach rodzinnych.

od lipca 2017 r. delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w IX Wydziale Cywilnym-Rodzinnym (od stycznia 2019 r. na czas nieokreślony).

2019-02-14 - uchwała neokrs nr 195/2019 - nie przedstawiono do powołania kontrkandydatów: Marcina Hałgasa, Marzeny Lewickiej,Ewy Ługowskiej, Mikołaja Sieniawskiego, Cezarego Tarachy, Lidii Wojak, Agnieszki Zwęglińskiej-Wójcik. Negatywna ocena Zgromadzenia sędziów apelacji krakowskiej, negatywna (“dostateczna”) ocena wizytatora Romana Kaczanowskiego

2020-06-02 - powołanie na sędziego SO w Krakowie - M.P.2020.605.

Powierzono funkcję wizytatora ds. cywilnych

Powoływana w skład komisji wyborczych

Załącznik PDF

Załącznik PDF