- urodził się w 1959 r. w Krakowie

- w 1985 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z oceną dobrą

-w latach 1985-1989 odbywał aplikację radcowską. Po odbyciu aplikacji w Państwowym Arbitrażu Gospodarczym, złożył egzamin zawodowy z łącznym wynikiem dostatecznym

- w 1989 r. pracował jako asesor w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie, a następnie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie i w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu.

- 6 lipca 1991 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie. Orzekał w Wydziale Gospodarczym, a w latach 1992-1993 pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału.

- w latach 2015-2019 był delegowany do pełnienia funkcji administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku głównego specjalisty.

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=PET-99

- był Zastępcą Przewodniczącego Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych

(patrz zarządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 12.06.2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych (Dz. Urz. MS. z dnia 27.06. 2017.162 )

- od 2019 r. delegowany do Sądu Okręgowego w Warszawie. Początkowo orzekał w XXVI Wydziale Gospodarczym, a następnie w XXVIII Wydziale Cywilnym

- zgłosił się jako jedyny kandydat na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszone w MP z 2023r. poz. 30

- ocenę jego kwalifikacji sporządziły Pani Bogusława Jarmołowicz-Łochańska oraz Pani Patrycja Czyżewska - sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie, które pozytywnie ale z zastrzeżeniami oceniły wyniki pracy opiniowanego w zakresie wydajności, sprawności, efektywności oraz stabilności orzecznictwa, zaznaczając, że za okres delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie lepiej oceniają rezultaty jego pracy w wydziale cywilnym niż w wydziale gospodarczym. Podkreśliły jednocześnie, że pod względem osobowościowym jest on dobrym kandydatem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

- uchwałą nr 904/2023 neoKRS z dnia 11 października 2023 r. pozytywnie zaopiniowany w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2023 r., poz., 306 mimo, że zespół członków neoKRS powołany do jego oceny podjął decyzję, by nie udzielić mu rekomendacji

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290365918

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kpo/osoba/henryk-walczewski

https://twitter.com/Bartek_Star/status/1712599208916566510

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/880296,zarzuty-dyscyplinarne-sedzia-ma-prawo-wyrazic-watpliwosci.html

W mediach

2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier