-urodziła się w 1971 r.

- w 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra

- w 1997 r. po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Słupsku, złożyła egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym

- 3 listopada 1997 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w I Wydziale Cywilnym

-24 września 1999 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Słupsku.

https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2000-i-starsze/nominacje-sedziowskie,33313,archive

- dnia 1 stycznia 1999 r. powierzono jej pełnienie obowiązków a z dniem 1 maja 2001 r. - pełnienie funkcji Przewodniczącej X Wydziału Karno-Cywilnego (Wydziału Grodzkiego), którą sprawowała do 30 czerwca 2008 r. Po zniesieniu niektórych sądów grodzkich, z dniem 1 lipca 2008 r. powierzono jej pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Słupsku. Z uwagi na zniesienie tego stanowiska, z dniem 30 czerwca 2009 r. została zwolniona z pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego

- w 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego, zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, z wynikiem bardzo dobrym. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu finansów i ekonomii dla sędziów na Uniwersytecie Łódzkim, również z wynikiem bardzo dobrym. W 2021 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów - także na Uniwersytecie Łódzkim, z wynikiem bardzo dobrym..

- od 19 lutego 2018 r. do 18 lutego 2020 r. pełniła obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym w Słupsku, w ramach delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości, przy czym od 19 lutego 2020 r. - na czas nieokreślony. Orzekała w I Wydziale Cywilnym

-zgłosiła swoja kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Słupsku ogłoszone w MP z 2018 r. poz. 274

- 22 listopada 2018 r. uchwałą Nr.576/2018 neoKrs pozytywnie zaopiniował jej kandydaturę

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-cztery-290387673

- 9 marca 2021 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Słupsku. Orzeka w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 maja 2021 r. powierzono jej pełnienie funkcji sędziego wizytatora ds. cywilnych

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7675

- zgłosiła swoja kandydaturę na wolne stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku ogłoszone w MP z 2022 r. poz.593

- ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani sędzia w stanie spoczynku Ewa Giezek - wizytator ds. cywilnych i notarialnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.. Opiniująca we wnioskach końcowych stwierdziła, że wskazane w treści oceny kwalifikacji i jej wnioskach uchybienia w metodyce pracy sędziego, zwłaszcza w aspekcie negatywnej oceny stabilności orzecznictwa, nie pozwalają na przedstawienie pozytywnej oceny kwalifikacji Pani sędzi Hanny Teresy Kaflak-Januszko i nie dają podstaw do sformułowania wniosku o uzasadnionej prognozie odpowiedniego wykonywania obowiązków sędziego sądu apelacyjnego. Pani sędzia złożyła uwagi do oceny

- 03 marca 2023 r. uchwała Nr. 143/2023 z dnia 03 marca 2023 r. neoKrs postanowiła przedstawić Prezydentowi RP do powołania na powyższe stanowisko jej kontrkandydata Filipa Sporka

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-290324302

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/ujawniamy-liste-543-sedziow-nominowanych-przez-neo-krs-ich-wyroki-moga-byc-podwazane-w-przyszlosci/

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę