Grzegorz Szacoń

Złożył podpis na liście: Marek Jaskulski (2022) .