- urodził się w 1977 roku

- wrzesień 2003 r. ukończył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski

- 15.11.2004 r. mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zamościu

- 21.05.2008 r. postanowieniem Prezydenta RP powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Zamościu

-przeniesiony do Sadu Rejonowego w Zabrzu, a następnie do Sadu Rejonowego Katowice-Zachód gdzie pełnił funkcję wiceprezesa

- od września 2017 r. wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

- od 27.03.2019 r. Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód

- zgłosił swoja kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Katowicach ogłoszone w MP z 2018 r. poz 1041

- opinia sędziego wizytatora negatywna z uwagi na słabą stabilność orzecznictwa, znacznie niższą niż średnia wydziału i okręgu

-19.12.2019 r. Kolegium Sądu Apelacyjnego w Katowicach jednogłośnie negatywnie zaopiniowało kandydaturę

- uchwałą nr 536/2020 z dnia 09.07.2020 r. neoKRS pozytywnie zaopiniowała kandydaturę stwierdzając min, że ocena sporządzona przez sędziego wizytatora ma ,, charakter subiektywny ‘’ , zaś stanowisko Kolegium SA w Katowicach ,, nie znajduje oparcia w zebranych w sprawie materiałach i nie zostało uzasadnione ‘’

( patrz uzasadnienie uchwały neoKRS nr 536/2020 z dnia 09.07.2020 rok)

(https://oko.press/apel-15-tysiaca-sedziow-szybko-powolac-legalna-krs-rozliczyc-ludzi-ziobry-w-sadach)

W mediach

2023-10-31 (OKO.press) : Apel 1,5 tysiąca sędziów: szybko powołać legalną KRS, rozliczyć ludzi Ziobry w sądach