Grażyna Ratusznik

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. się w 1971 r. w Sztumie

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 30 maja 2005 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Malborku (Monitor Polski z 2005 r., Nr 39, poz. 522);;

- członek Rady Konsultacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Koordynator ds. Edukacji Prawnej i Mediacji w Sądzie Rejonowym w Malborku ( dane ze strony Konferencja Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Prelegentka na Gdańskiej Konferencji „Dziecko doświadczające traumy” z dnia 29 marca 2023 r.

- orzeka w II Wydziale Karnym;

- zastępca Przewodniczącego Wydziału;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 115;

- wobec cofnięcia zgłoszenia uchwałą nr 156/2022 z dnia 1 marca 2022 r. KRS umorzyła postępowanie wszczęte tym zgłoszeniem;

artykuły:

- Wizyta w Sądzie Rejonowym - dnia 14 listopada 2023 r. młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Malborku w ramach VII Tygodnia Edukacji Prawnej odwiedziła SR, pracę w nim przybliżyła sędzia Ratusznik (sp2malbork.pl