Grażyna Josse-Pankowska

Złożyła podpis na liście: Zbigniew Łupina (2018) .