- urodziła się w 1967 r.

- w 1992 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym.

- w lipcu 1995 r. po odbyciu aplikacji radcowskiej złożyła egzamin radcowski z oceną dobrą plus i uzyskała wpis na listę radców prawnych i wykonywała pracę radcy prawnego. Od tego roku pracowała w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim oraz w administracji skarbowej, początkowo w Urzędzie Skarbowym w Krośnie Odrzańskim /lata 95 -04/. W ostatnim okresie w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

- w 2003 r. skończyła studium prawa europejskiego dla radców prawnych.

- w 2009 r. odznaczona przez Prezydenta RP Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.

- w 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów.

- od 3.09.2016 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

- w dniu 1.02.2020 r. objęła funkcję dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie. Przy powołaniu na to stanowisko wskazano na jej wieloletnie doświadczenie zawodowe przy rozpatrywaniu zagadnień leżących we właściwości jednostek administracji skarbowej.

https://natemat.pl/297881,kim-jest-gabriela-zalewska-radzik-zostala-dyrektorem-sadu-rejonowego

https://tvn24.pl/polska/gabriela-zalewska-radzik-zona-zastepcy-rzecznika-dyscyplinarnego-pokieruje-warszawskim-sadem-st3540142

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/zona-rzecznika-dyscypliny-przemyslawa-radzika-przez-miesiac-byla-dyrektorem-sadu/0v1cr19

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art853441-zona-rzecznika-dyscypliny-sedziow-przemyslawa-radzika-chce-awansowac-do-nsa

https://wiadomosci.wp.pl/gabriela-zalewska-radzik-dyrektorem-warszawskiego-sadu-to-zona-rzecznika-dyscyplinarnego-6472565867600001a

- w dniu 10.06.2021r. uchwała nr 691/2021 NeoKRS w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na jedno z dwóch stanowisk sędziego NSA w Izbie Finansowej ogłoszonych w MP z 2018r. poz.634. Gabrieli Zalewskiej – Radzik. Zyskała ona wymaganą bezwzględną większość głosów.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-jedno-z-287632491

Uchwała zapadła po odwołaniu się do SN dwóch sędziów WSA, którzy zgłosili się do tego konkursu i uchyleniu uchwały w stosunku do nich i Gabrieli Zalewskiej Radzik./ wcześniejsza uchwała NeoKRSnr 487/2020 18.06.2020r./ odwołujące się osoby to sędziowie WSA Olejnik i Stachurski. Drugie miejsce zostało objęte przez SSR Annę Dalkowską.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwa-290391196

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art115841-nie-tylko-piebiak-i-nawacki-zona-sedziego-radzika-i-prof-gontarski-tez-chca-do-nsa

https://oko.press/zla-zmiana-idzie-do-nsa-awansu-chce-zona-slynnego-radzika-nawacki-oraz-adwokat-bliski-pis

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/zona-rzecznika-radzika-trafi-do-nsa-krs-jest-za/xvjqtf9

- w dniu 10.11.2021 r. powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziego NSA w Izbie Finansowej.

https://k.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-wreczone,42980

W mediach

2021-02-24 (OKO.press) : Prezydent hurtowo awansuje współpracowników resortu Ziobry. Zastępczyni ministra trafiła aż do NSA