Ewa Szadurska-Rybczyńska

Złożyła podpisy na listach: Katarzyna Chmura (2021), Katarzyna Chmura (2022) .

ur. się w 1970 r. w Malborku

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 14 lipca 2006 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ (Monitor Polski z 2006 r., nr 52, poz. 567);

- nominację odebrała dnia 19 lipca 2006 r. (oficjalna strona Prezydenta RP https://t.prezydent.pl);

- z dniem 1 marca 2010 przeniesiona do Sądu Rejonowego w Malborku;

- orzeka w Wydziale II Karnym;

artykuły:

„Malbork. Uczniowie II LO spotkali się z sędzia Sądu Rejonowego i radcą prawnym” – Malbork Nasze Miasto z dnia 28 marca 2019 r.;

„W Technikum nr 3 w Malborku lekcja prawa z sędzią. Uczniowie poznali przepisy i zasady panujące na sali sądowej” – Malbork Nasze Miasto z dnia 11 stycznia 2023 r.

„Malbork. Konkurs Wiedzy Prawniczej w Sądzie Rejonowym. Sędziowie ocenili młodzież. Wyrok: Dobry poziom”- Malbork Nasze Miasto z dnia 28 listopada 2019 r.

„Radna bez maseczki na sesji Rady Powiatu. Agnieszka Grzegorzewska została uniewinniona. Jest wyrok sądu drugiej instancji: Dziennik Bałtycki z dnia 28 września 2021 r.Sąd I instancji uznał radną tego, że „wykroczyła przeciwko przepisom porządkowym”, Sąd II instancji uniewinnił radną. Sprawę w Sądzie I instancji prowadziła sędzia Szadurska-Rybczyńska;