Ewa Misarko

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

ur. w 1964 r.

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 marca 2009 r. powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w Sądzie Rejonowym w Malborku (Monitor Polski z 2009 r., Nr 18, poz. 229);

- nominację odebrała dnia 10 marca 2009 r. (Rzeczpospolita https://www.rp.pl, DGP z dnia 11 marca 2009 r.);

- orzeka w Wydziale I Cywilnym;

- przez szereg lat była Przewodniczącą (ostatnio do stycznia 2024 r.) bądź zastępcą Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego ( ostatnio od stycznia do lutego 2024 r.) - co wynika z rejestru zmian dla Wydziałów na stronie BIP SR Malbork