Sąd Okręgowy we Włocławku

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 274

UCHWAŁA NEOKRS Nr 608/2018 z dnia 2018-12-04

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.30.2020 z dnia 2020-06-08

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2020 poz. 606

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2020-07-30

- urodziła się 7 kwietnia 1975 r. w Resku

- w 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą

- 1999-2002odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku, a w kwietniu 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą

- 15 października 2002 r. została mianowana asesorem sądowym i powierzono jej pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Lipnie, w którym orzekała w VI Wydziale Grodzkim, II Wydziale Karnym oraz VI Wydziale Cywilnym. Od 1 maja 2005 r. pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego VI Wydziału Grodzkiego tego Sądu

-od 15 października 2006 r. w związku z wygaśnięciem powierzenia pełnienia czynności sędziowskich pełniła obowiązki referendarza sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lipnie

- 14 listopada 2006 r postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lipnie, w którym orzekała w VI Wydziale Grodzkim oraz II Wydziale Karnym

- z dniem 5 lipca 2007 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości, na własny wniosek, została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego we Włocławku i orzekała w II Wydziale Karnym, a następnie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

- zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym we Włocławku ogłoszone w MP z2015 r. poz.273

- 7 października 2015 r. uchwała KRS Nr 1099/2015o nieprzedstawieniu kandydatury do powołania na stanowisko sędziego sadu okręgowego

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-stanowisku-287647494

- od 1 marca 2017 r. delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym we Włocławku. Podjęła obowiązki orzecznicze w V Wydziale Cywilnym Rodzinnym, a następnie w I Wydziale Cywilnym tego Sądu

- z dniem 1 lutego 2018 r. została powołana do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku w miejsce odwołanej Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku Jolanty Górskiej.

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art9934541-kurier-przyniosl-dymisje-prezesa-sadu-okregowego-we-wloclawku-sedziowie-oburzeni

https://www.kujawy.info/puls-miasta/sedzia-ewa-felinczak-nowa-prezes-sadu-okregowego/

https://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/28026_s-dy-we-w-oc-awku-ju-po-zmianach-ziobry-s-nowi-prezesi-pow-d-zbyt-ma-a-efektywno.html

https://wloclawek.naszemiasto.pl/zmiany-prezesow-sadow-okregowego-i-rejonowego-we-wloclawku/ar/c1-4395812

- zgłosiła swoja kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym we Włocławku ogłoszone w MP z 2018 r. poz 274 . Ocenę kwalifikacji Pani Ewy Felińczak sporządziła Pani Elżbieta Jaroszkiewicz - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Słupsku, która stwierdziła, że przeprowadzona lustracja daje podstawę do bardzo dobrej oceny jej pracy. Opiniująca stwierdziła, że wyniki przeprowadzonej lustracji dają gwarancję, że Pani Ewa Felińczak posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu sędziego Sądu Okręgowego we Włocławku.

- 04 grudnia 2018 r. neoKRS uchwałą Nr 608/2018 pozytywnie zaopiniowała kandydaturę stwierdzając między innymi, że ,, uzyskany w postępowaniu nominacyjnym poziom poparcia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej (…) nie odzwierciedlił poziomu kwalifikacji Pani Ewy Felińczak oraz Pana Dariusza Kudelskiego. Stanowisko Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w zakresie tych kandydatur nie znalazło zatem akceptacji Krajowej Rady Sądownictwa, która uznała, że Pani Ewa Felińczak oraz Pan Dariusz Kudelski spełniają wszelkie wymogi oraz kwalifikacje pozwalające na wykonywanie obowiązków sędziego sądu okręgowego ‘’

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-trzy-sposrod-290387674

- 08 czerwca 2020 r. postanowieniem Prezydenta RP powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego we Włocławku

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,7641

- z dniem 01.02.2024 roku zakończyła kadencję na stanowisku Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku

https://www.portalwloclawek.pl/artykul/10873,sedzia-ewa-felinczak-nie-jest-juz-prezesem-sadu-okregowego

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2023 r. powołana na stanowisko przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Toruniu (D. Urz. MS z dnia 29.03.2023 r., poz. 83)

- pełni obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym we Włocławku

https://wloclawek.so.gov.pl/zastepca-rzecznika-dyscyplinarnego,m,mg,2,305

- jest Komisarzem Wyborczym we Włocławku I powołana 04.04.2023 r. na kadencję do 04.04.2028 r.

https://wloclawek.kbw.gov.pl/komisarz/ewa-felinczak

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/komisarze-wyborczy-od-pis-i-piebiaka-kariere-zawdzieczaja-aktualnie-rzadzacym/j9n2mtg

https://oko.press/wyborow-beda-pilnowac-prezesi-sadow-od-ziobry-zwolennicy-piebiaka-i-neo-sedziowie

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/do-neo-krs-bis-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-sedzia-od-kilku-etatow-i-byly-prezes-od-ziobry/

https://www.rp.pl/prawnicy/art38268971-ludzie-ziobry-przypilnuja-wyborow-kogo-pkw-powolala-na-komisarza-wyborczego

https://pomorska.pl/prezes-sadu-rejonowego-we-wloclawku-zrywal-winogrona-we-francji-czy-uchybil-godnosci-sedziego/ar/c1-14031691

W mediach

2018-01-31 (MS.gov.pl) : objęcie funkcji Prezesa Sądu Okręgowego 2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego.