Dorota Kalata

Złożyła podpisy na listach: Maciej Mitera (2022), Łukasz Konrad Piebiak (2022) .