Dorota Charkiewicz

- od 2006 do 2009 r asystent sędziego w SO w Elblągu,

- od sierpnia 2009 do sierpnia 2012 roku referendarz sądowy w SR w Elblągu, orzekała w I Wydziale Cywilnym i VII Wydziale Wykonywania Orzeczeń Sądowych

- 24 lipiec 2012 r powołana do pełnienia urzędu sędziego w SR w Elblągu, gdzie orzekała w I Wydziale Cywilnym,

- 01.01.2013 r przeniesiona do SR dla miasta Stołecznego w Warszawie, gdzie orzekała w XV Wydziale Gospodarczym, IV i V Wydziale Karnym

- od października 2016 roku delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, początkowo wykonywała obowiązki na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Legislacyjnym, następnie od maja do czerwca 2017 roku pełniła funkcję Naczelnika Zagadnień Gospodarczych w Departamencie Prawa Administracyjnego, a od 30 czerwca 2017 roku zastępca Dyrektora tego departamentu

- kandydowała na stanowisko sędziego w WSA w Warszawie (MP 2018 r. poz. 1) jednakże nie uzyskała akceptacji. Otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez sędziego WSA w Warszawie, który jednakże wskazał, że kandydatka nie spełnia przesłanki z art. 6§1 pkt. 7 p.u.s.a. bowiem nie legitymuje się wymogiem pozostawania przez co najmniej przez okres 8 lat na stanowisku sędziego

( patrz uchwała KRS nr 165/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku, uchwała KRS nr 953/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r)

- pełni obowiązki Prodziekana Wydziału Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

(https://mans.org.pl/katedry/dr-dorota-charkiewicz/)

-Koordynator merytoryczny projektów szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Dziale Szkoleń Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

(https://www.kssip.gov.pl/node/1376)