Dominika Schmidt

Złożyła podpis na liście: Stanisław Zdun (2022) .