Dariusz Drajewicz

Kandydował w latach 2018, 2022.

Złożył podpisy na listach: Maciej Mitera (2018), Rafał Puchalski (2018), Maciej Nawacki (2022), Łukasz Konrad Piebiak (2022) .

urodził się w 1972 r. w Krośnie.

1 stycznia 2000 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. Decyzją Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia 13 grudnia 2001 r. został powołany z dniem l stycznia 2002 r. na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu.

25 stycznia 2005 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy -Mokotowa w Warszawie. Orzekał początkowo w XI Wydziale Grodzkim, a następnie w III Wydziale Karnym i XIV Wydziale Karnym.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję kierownika Sekcji Postępowania Przygotowawczego w XIV Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a

w latach 2016-2017 - funkcję zastępcy Przewodniczącego III Wydziału Karnego tego Sądu.

Od 1 kwietnia 2014 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie w wymiarze dwóch sesji w miesiącu na okres sześciu miesięcy. Orzekał w V Wydziale Karnym.

Z dniem 21 listopada 2014 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, w celu zakończenia rozpoznania spraw.
W 2015 r., został mu nadany stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie postępowania karnego.

Z dniem 13 września 2017 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na okres sześciu lat.

28 września 2017 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie od 1 października 2017 r. na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego
w Warszawie.

Od 1 października 2017 r. został przydzielony do orzekania w XVIII Wydziale
Karnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

16 maja 2018 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

od 17 maja 2018 r. na czas pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego
w Warszawie. Orzekał w II Wydziale Karnym.

2018 - Kandydat do neo-KRS
- wskazany przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 6 marca 2018 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r.

neo-KRS 2018 - dokumenty

Załącznik PDF

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

neo-KRS 2018 - zgłoszenie kandydata

Załącznik PDF

Załącznik PDF

Od 27 kwietnia 2018 r. do 18 lutego 2020 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego neokrs.

Po złożeniu z dniem 1 lutego 2021 r. rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, decyzją Ministra Sprawiedliwości został z dniem 1 lutego 2021 r. delegowany na czas nieokreślony do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

2 lutego 2021 r. został delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie do pełnienia obowiązków głównego specjalisty
w Dziale Badań i Analiz Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie.

1 kandydat na jedno wole stanowisko w S Warszawa

Negatywna opinia Kolegium SA w Warszawie

z uchwały neokrs

Załącznik PDF

SĄD Sąd Apelacyjny w Warszawie sędzia

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2021 poz. 507

UCHWAŁA NEOKRS Nr 1668/2021 z dnia 2021-12-15

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-01-23

Załącznik PDF

2022 Kandydat do neo-KRS
- wskazany przez Prezydium Sejmu.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 12 maja 2022 r. został wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na kolejną czteroletnią kadencję,

neo-KRS 2022 - dokumenty

Załącznik PDF

Załącznik PDF

Załącznik PDF

W mediach

2021-01-30 : „Jastrzębie” przegrały walkę o władzę nad nową KRS. Opisujemy walkę frakcji w upolitycznionej Radzie 2022-04-21 (OKO.press) : Piebiak poleca "utłuc kaściaka". Rzecznik Radzik zamawia donos na Żurka [ŚLEDZTWO OKO.press i ONETU] 2022-05-22 (OKO.press) : "To bydlak", "qtasina", "Amerykańce nas z mośkami wydupczyc chcą" - oto język sędziów z Kasty/Antykasty - uczestnik grupy hejterskiej "Kasta/antykasta" według przekazów medialnych 2023-01-13 (Archiwum Osiatyńskiego) : Prezydent awansował ludzi Ziobry i sędziów z grupy Kasta/Antykasta. Tak wygląda kompromis z UE 2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z delegacji do KRS