Dariusz Cieślik

Złożył podpisy na listach: Grzegorz Furmankiewicz (2018), Jędrzej Kondek (2018) .