Bogusław Dauter

Złożył podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- urodzony w1955 r.

- ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie MCS w Lublinie.

- w latach 1994 -1995 był prezesem Sądu Okręgowego w Siedlcach.

- od 24.03.1994 r. do 29.06.1995 r. był członkiem KRS.

- w dniu 16.08.1995 r. ówczesny Premier Józef Oleksy mianował go podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

- po służbie w MS został sędzią NSA.

- w mediach pojawiły się zarzuty, że w latach osiemdziesiątych wydawał wyroki na działaczy opozycji demokratycznej.

- w dniu 28.02.2012 r. prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

- od 18.08. 2011 do 1.12. 2014 był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwum/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wydarzenia/prezydent-powolal-sedziego-nsa-b-dautera-w-sklad-pkw,14359

- w dniu 1.12.2014r. zrzekł się pełnienia funkcji członka PKW.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogus%C5%82aw_Dauter

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/experts/boguslaw-dauter

- jest autorem współautorem wielu publikacji z zakresu postępowania sądowo administracyjnego, postępowania podatkowego i materialnego prawa podatkowego oraz metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego.

/www.wolterskluwer.com/