Bogdan Kusz

Złożył podpis na liście: Rafał Puchalski (2022) .