urodziła się 10 grudnia 1971 r.

15 marca 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w tym Sądzie na okres dwóch lat. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w Wydziale Rejestru Zastawów.

25 lutego 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Orzekała początkowo w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich,
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2003 r. - w Wydziale Gospodarczym

od 1 września 2003 r. do 18 maja 2018 r. w Wydziale Gospodarczym do spraw upadłościowych i naprawczych tego Sądu.
Od 19 maja 2018 r. do 14 maja 2020 r. orzekała w IV Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pełniąc funkcję Przewodniczącej tego Wydziału, a

od 25 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. funkcję Wiceprezesa tego Sądu. Od 15 maja 2020 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Orzeka w IX Wydziale Gospodarczym. Od lipca 2020 r. została powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do pełnienia funkcji wizytatora ds. cywilnych, ze specjalnością gospodarczą.

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządził neosędzia Mieczysław Potejko

jedyny kandydat na jedno wolne stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r. pod poz. 775

z uchwały neokrs nr 379/2021

Do czerwca 2020 r. wiceprezes SR dla Krakowa – Śródmieścia, wizytator ds. cywilnych, ze specjalnością gospodarczą ,prowadzi nadzór nad biegłymi sądowymi, od 1.07. 2018 r. jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Członek komisji egzaminacyjnych
z informacji zebranych przez SSP Iustitia

Sąd Okręgowy w Krakowie sędzia

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2020 poz. 775

UCHWAŁA NEOKRS Nr 379/2021 z dnia 2021-04-14

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.75.2021 z dnia 2021-09-07

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 1100

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-12-01

członek zarządu Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP ”

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2023-11-20 (Sedziowie.rp) : APEL DO POSŁÓW