Beata Elżbieta Grygiel-Stelina

Złożyła podpis na liście: Anna Dalkowska (2022) .

- urodziła się w 1970 r.

- w 1994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim

- po odbyciu w latach 1994-1997 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Słupsku, w 1997 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym.

- od 1 do 31 października 1997 r. pracowała jako inspektor w Oddziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Rejonowego w Gdańsku.

- w latach 1997-1999 orzekała jako asesor w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

- postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. Orzekała początkowo w II Wydziale Karnym, a następnie w XII Wydziale Cywilnym.

https://www.prezydent.pl/archiwalne-aktualnosci/aktualnosci-rok-2000-i-starsze/nominacje-sedziowskie,33101,archive

- od lipca 2005 r. orzekała w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, początkowo w I Wydziale Cywilnym, a od 2007 r. w XII Wydziale Cywilnym, przy czym do 2013 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału a od lipca 2013 r. do lutego 2018 r. pełniła funkcję Prezesa tego Sądu.

- od 02. 2018 r. stała delegacja w I Wydziale Cywilnym Sądy Okręgowego w Gdańsku.

- w dniu 16.06.2020r. pozytywnie zaopiniowana uchwałą NeoKRS nr 460/2020 w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi RP 22 kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-dwadziescia-287634083

- w dniu 26.11.2020 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku przez Prezydenta RP.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,7662

https://gdansk.so.gov.pl/nowi-sedziowie-sadu-okregowego-w-gdansku,new,mg,272,381.html,148

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 274

UCHWAŁA NEOKRS Nr 460/2020 z dnia 2020-06-16

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.43.2020 z dnia 2020-09-28

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2020 poz. 1175

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2020-11-26

UWAGI Wcześniejsza uchwała KRS 552/2018z 21.11.2018

M.P.2020.1175
M.P.2020.1175