Beata Golba-Kilian

urodziła się 19 marca 1968 r. w Gdyni.

Po odbyciu aplikacji sądowej, złożyła w 1994 r. egzamin sędziowski

Z dniem 20 października 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni.

17 października 1996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku Sądzie Sądu Rejonowego w Gdyni.

Z dniem 1 grudnia 1997 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego do Sądu Rejonowego w Gdańsku. Orzekała w wydziale gospodarczym - rejestrze zastawów.

Z dniem 15 marca 1999 r. została ponownie przeniesiona na stanowisko sędziego do Sądu Rejonowego w Gdyni.
14 lipca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Początkowo orzekała w VII Wydziale Pracy, następnie w XV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a od kwietnia 2011 r. ponownie w VII Wydziale Pracy.

Od 16 kwietnia 2018 r. orzekała w ramach stałej delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.
Powierzone obowiązki pełni w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na posiedzeniu 25 września 2018 r. zaopiniowało pozytywnie Panią Beatę Golbę-Kilian (6 głosów „za",
0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się").
Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej
26 września 2018 r. otrzymała - 82 głosy „za" i 1 głos „przeciw".

z uchwały neokrs 20/2021

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2020 poz. 323

UCHWAŁA NEOKRS Nr 20/2021 z dnia 2021-01-12

Załącznik PDF

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.43.2021 z dnia 2021-05-04

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 694

Załącznik PDF

powołanie do SA

powołanie do SA

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-09-06