Beata Elżbieta Włoch

Złożyła podpisy na listach: Mariusz Witkowski (2018), Ewa Łąpińska (2018) .