Beata Dropek-Łazur

Złożyła podpisy na listach: Zbigniew Łupina (2018), Zbigniew Łupina (2022) .