Beata Błaszczyk

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

- 1991 r. ukończenie studiów na UG z oceną bardzo dobrą;

- aplikacja etatowa w SO w Elblągu;

- 1993 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym;

- od 26 października 1993 r. do dnia 2 sierpnia 1995 r. asesor sądowy w SR w Malborku;;

- postanowieniem Prezydenta RP z dnia 3 sierpnia 1995 r. powołana do pełnienia obowiązków sędziego w SR w Malborku;

- od dnia 26 października 2005 r. r. pełniła obowiązki zastępcy Przewodniczącej I wydziału Cywilnego w Malborku;

- od dnia 3 listopada 2011 r. do dnia 27 września 2018 R. przewodnicząca Wydziału I Cywilnego;;

-od dnia 1 stycznia do dnia 31 czerwca 2019 r. delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;

-ubiegała się o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ogłoszone w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 942 - nie otrzymała rekomendacji neo KRS ( były zastrzeżenia odnośnie kultury jej pracy zgłaszane przez pracowników Wydziału Cywilnego)

źródło: uchwała neo-KRS nr 597/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

podnoszenie kwalifikacji:

-w 2004 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Uniwersytecie Marii Curie-Sk lodowskiej w Lubliniez wynikiem pozytywnym;

- udział szkolenia ch organizowanych przez KSzSiP

źródło: uchwała neo-KRS nr 597/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

-podpisała list w obronie sędziego Joanny Knobel z Sądu Rejnowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda atakowanej za wyrok uniewinniający w sprawie protestu w Katedrze poznańskiej po wyroku TK w sprawie aborcji (OKO.press https://oko.press )