Urodził się w 1974 r. w Rabce-Zdroju.

W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, w 2001 r. złożył egzamin sędziowski.

Z dniem 1 grudnia 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie. Orzekał w VII Zamiejscowym Wydziale Grodzkim z siedzibą w Proszowicach (właściwy do rozpoznawanie spraw karnych i cywilnych) oraz w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach. Od dnia 1 kwietnia 2005 r. pełnił funkcję przewodniczącego wydziału.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 18 grudnia 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie. Z dniem 1 stycznia 2010 r. został przydzielony do orzekania w II Wydziale Karnym (od 2016 r. w Sekcji Wykonywania Orzeczeń w tym wydziale), a do 27 marca 2017 r. pełnił funkcję Przewodniczącego V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Z dniem 27 listopada 2017 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie i zajmował to stanowisko do 2022 r.

Powołany na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie od dnia 11 października 2022 r.

Od grudnia 2022 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Orzekał w V Wydziale Penitencjarnym. Uchwała NeoKRS z dnia 31 sierpnia 2022 r. nr 820/2022.

Z dniem 03 kwietnia 2018 r. powołany na komisarza wyborczego dla Krakowa III (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, wadowicki).

Z dniem 04 kwietnia 2023 r. po raz kolejny powołany na komisarza wyborczego dla Krakowa III (powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, wadowicki). Koniec kadencji 04 kwietnia 2028 r.

Minister Sprawiedliwości z dnia 04 marca 2024 r. wystąpił z wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędziego Bartłomieja Migdy - Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie zawieszając go z dniem dzisiejszym w pełnieniu czynności. Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie wydało pozytywne opinie na temat odwołania z funkcji. W kwietniu 2024 r. odwołany z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

W latach 1998-2008 pracował na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w Katedrze Historii Prawa Polskiego.

OGŁOSZENIE KONKURSU

Monitor Polski 2022 poz. 490

UCHWAŁA NEOKRS

Nr 820/2022 z dnia 2022-08-31

WRĘCZENIE NOMINACJI

Dnia 2022-12-07

W mediach

2019-01-21 (OKO.press) : Oto elita "dobrej zmiany". Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę 2021-07-30 (Onet.pl) : "Dobra zmiana" czy przypadek? Szkolna koleżanka Ziobry i 28 zawrotnych karier 2023-04-23 (OKO.press) : Wyborów będą pilnować: prezesi sądów od Ziobry, zwolennicy Piebiaka i neo-sędziowie - powierzenie funkcji Komisarza Wyborczego. 2024-03-28 (wyborcza.pl Kraków) : Sędzia z Krakowa zawiadamia prokuraturę. Chodzi o uchylenie kary dla przewodniczącej neo-KRS, szkolnej koleżanki Zbigniewa Ziobry - działania w sprawie grzywny za nieudostępnienie dokumentów przez Dagmarę Pawełczyk-Woicką 2024-06-13 (MS.gov.pl) : Powołania i odwołania Prezesów oraz Wiceprezesów sądów powszechnych