Bartłomiej Fiejdasz

Złożył podpisy na listach: Grzegorz Furmankiewicz (2022), Rafał Puchalski (2022) .