Barbara Roczniak-Gliściak

Złożyła podpis na liście: Grzegorz Furmankiewicz (2022) .