- urodził się w 1982 r.

- w 2006 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Białostockim z wynikiem bardzo dobrym.

- w latach 2006 r. – 2009 r. odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

- w okresie 1.04.2010 r. – 31.05.2011 r. był zatrudniony na stanowisku sekretarza sądowego i pełnił jednocześnie obowiązki asystenta sędziego.

- w dniu 1.06.2011 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie. Orzekał w I i II Wydziale Cywilnym.

- w dniu 15.05.2013 roku pozytywnie zaopiniowany przez KRS uchwałą nr 271/2013 na stanowisko sędziego w SR dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie

- w dniu 3.10.2013 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

https://warszawapraga.so.gov.pl/artykul/104/383/sedziowskie-nominacje

- od 2017 r. jest wykładowcą w KSSiP, prowadził szkolenia dla aplikantów adwokackich w latach 2015, 2017,2018.

- w dniu 1.08.2017 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w pełnym zakresie w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Na delegacji był do 17.02.2018r.

- w dniu 19.02.2018 r. został przeniesiony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i tam objął stanowisko Wiceprezesa tego sądu ds. gospodarczych.

- w dniu 30.04.2019 r. został odwołany z funkcji wiceprezesa SR w Warszawie w związku ze złożoną rezygnacją.

- w dniu 1.07.2019 r. decyzją Ministra Sprawiedliwości został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Legislacyjnym na stanowisku zastępcy dyrektora i dyrektora

https://prezentacja.www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/departament-legislacyjny-prawa-cywilnego

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=PET-39

- zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2019 r. powołany w skład Komisji Egzaminacyjnej Nr 5 do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Dz.Urz.MS.2019.188)

- w dniu 8.06.2021 r. uchwała NeoKRS nr 630/2021 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/przedstawienie-wniosku-o-powolanie-do-pelnienia-urzedu-na-czternascie-290402873

https://oko.press/wielki-desant-na-sady-rodzin-nominatow

- w dniu 28.06.2022 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-w-palacu-prezydenckim,55945

https://archiwumosiatynskiego.pl/wpis-w-debacie/do-neo-krs-bis-ida-sedzia-od-rodzinnych-awansow-sedzia-od-kilku-etatow-i-byly-prezes-od-ziobry/