Arnold Arski

Złożył podpis na liście: Zbigniew Łupina (2018) .