Arleta Konieczna

Złożyła podpis na liście: Marek Jaskulski (2018) .