- 02.10.2005 r asystent sędziego w SR w Zamościu

- 01.04.2007 r asesor w SR w Zamościu orzekał w VII Wydziale Grodzkim i I Cywilnym

- od 06.05.2009 r powierzono mu czynności referendarza w VI Wydziale Ksiąg,

- 30.06.2009 r powołanie na stanowisko sędziego SR w Zamościu, orzekał w I Wydziale Cywilnym

- od 01.12.2010 roku do 15.10.2017 r pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego I Wydziału Cywilnego

- od 16.10.2017 r delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości gdzie pełnił funkcje głównego specjalisty w Wydziale ds. Usprawniania Sądów Powszechnych

- 0d 12.09.2022 r zastępca dyrektora w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych

- zgłosił się jako jedyny kandydat na stanowisko sędziego Sadu Okręgowego w Warszawie ogłoszone w MP z 2022r poz. 601,

- z opinii sporządzonej przez sędziego wizytatora z SO w Warszawie wynika, że kandydat ma wszechstronną wiedze prawniczą i doświadczenie zawodowe, ale istnieją obawy, iż jest to niewystarczające do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego,

- uchwałą neoKRS z dnia 23.11.2022 roku pozytywnie zaopiniowano jego kandydaturę

( patrz uchwała neoKRS nr 990/2022 z dnia 23.11.2022 roku)

- 02 marca 2023 roku powołany na stanowisko Sędziego SO w Warszawie

(https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/nominacje-sedziowskie-i-asesorskie,65382}

12.01.2024 r odwołany z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości

(https://oko.press/pierwsze-dymisje-w-resorcie-bodnara-odwolano-piebiaka-czlonkow-grupy-kasta-neo-sedziowiow)

W mediach

2024-01-12 (MS.gov.pl) : odwołanie z delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości