Anna Wróbel

Złożyła podpis na liście: Grzegorz Furmankiewicz (2018) .