Anna Rutecka-Jankowska

Złożyła podpis na liście: Łukasz Konrad Piebiak (2021) .

od 01.12.2005 r.- asesor w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Grodzki, następnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

od 05.03.2009 r.- sędzia w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim w Drawsk Pomorskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

od 01.11.2009 r.- sędzia w Sądzie Rejonowym w Białogardzie, II Wydział Karny

od 17.12.2019 r.- Prezes Sądu Rejonowego w Białogardzie

od 01.05.2020 r.- delegowana do Sądu Okręgowe w Koszalin, II Wydział Karny

awans do Sądu Okręgowego w Koszalinie przy braku poparcia Kolegium Sadu Apelacyjnego – 3 głosy przeciw, 2 za, 1 wstrzymujący się; brak stanowiska Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji wobec uchwały o nieopiniowaniu kandydatów.

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2020 poz. 769

UCHWAŁA NEOKRS Nr 508/2021 z dnia 2021-04-28

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.59.2021 z dnia 2021-07-30

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 908

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-09-06

M.P.2021.908
M.P.2021.908

objęte funkcje:

- Prezes Sądu Rejonowego w Białogardzie,

- członek komisji wyborczych,

Po podpisaniu 1 listy poparcia Łukasza Piebiaka wykluczona z SSP Iustitia