Anna Polańska-Ziobro

Złożyła podpis na liście: Robert Pelewicz (2018) .

jedna kandydatka na jedno wolne stanowisko w SO Tarnobrzeg

urodziła się w 1976 r. w Stalowej Woli.

W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W 2003 r., po ukończeniu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, złożyła egzamin sędziowski

Od 1 lipca 2003 r. rozpoczęła pracę na stanowisku referendarza sądowego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a od 1 października 2003 r. została delegowana do pełnienia obowiązków referendarza sądowego w Ośrodku Migracji Ksiąg Wieczystych w Nisku.

Z dniem 1 sierpnia 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w
Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Powierzone czynności orzecznicze wykonywała w VII Wydziale Grodzkim w sprawach karnych. Postanowieniem z

4 września 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Annę Marię Polańską-Ziobro na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Orzekała nadal w VII Wydziale Grodzkim, a od I lipca 2009 r. w II Wydziale Karnym tego Sądu.

Od 1 stycznia 2011 r. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu powierzył jej obowiązki, a od 28 marca 2014 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego.

Z dniem 1 września 2015 r. została z tej funkcji odwołana na swój wniosek, w związku z planowanym urlopem macierzyńskim.
Od 1 października 2018 r. ponownie powierzono jej funkcję Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego. Od dnia 12 lutego 2021 r. do chwili obecnej Pani sędzia pełni funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego.

Na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości z 22 kwietnia 2021 r. została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli na okres 4 lat.

Od 15 listopada 2022 r. do 14 maja 2023 r. orzekała na delegacji
w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu.

z uchwały neokrs Nr 609/2023


Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2023 poz. 125

UCHWAŁA NEOKRS Nr 609/2023 z dnia 2023-07-05

Załącznik PDF

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2023-10-17