Anna Pałasz

Złożyła podpis na liście: Maciej Nawacki (2018) .

"...z chwilą dokonania zgłoszenia kandydata do KRS finalizuje się rola osób popierających jego kandydaturę, a także pełnomocnika, o którym mowa w art. 11b ustawy o KRS. Przepisy nie przewidują udziału tych osób na dalszym etapie procedowania. Osoby te nie pełnią przy wyborze członków KRS roli innej, aniżeli sprowadzającej się do wskazania we właściwym czasie, na początkowym etapie procedowania, kandydatów do KRS, spośród których wyboru członków rady ma dokonać Sejm.

Po dokonaniu zgłoszenia swoją role w procedurze powoływania członków KRS podejmuje Marszałek Sejmu, który jest zobligowany do niezwłocznego podjęcia stosownych, przewidzianych przez ustawę, działań, m.in. takich jak poinformowanie o zgłoszonych kandydaturach posłów i opinii publicznej oraz wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o potwierdzenie posiadania przez osoby popierające zgłoszenie statusu sędziego. Zmiana stanowiska osoby popierającej daną kandydaturę po jej formalnym zgłoszeniu jest prawnie bezskuteczna."

- z opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu BAS-WAP-214/18

W mediach

2020-02-20 (Archiwum Osiatyńskiego) : poparcie zostało wycofane przed złożeniem zgłoszenia i listy do Sejmu