Anna Lipiarz

Złożyła podpis na liście: Robert Pelewicz (2018) .