Anna Kuzaj

Złożyła podpis na liście: Maciej Mitera (2022) .

jako sędzia delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie została Przewodniczącą Wydziału XII Karnego tego Sądu