Anna Katarzyna Parka

Złożyła podpis na liście: Mariusz Witkowski (2018) .