Anna Dybaś

Złożyła podpis na liście: Katarzyna Chmura (2021) .

urodziła się dnia 27 czerwca 1981 r. w Dębicy

- w 2005 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą;

- w 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie kryminalistyki;

- od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 7 stycznia 2013 r. odbyła praktykę zawodową w ramach aplikacji adwokackiej w spółce partnerskiej z/s w Ząbkowicach Śląskich -Kancelarii Adwokackiej S.Gnat-T.Gnat;

- w latach 2010-2013 odbywała aplikację adwokacką;

- dnia 7 maja 2013 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym;

- uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu z dnia 13 czerwca 2013 r. wpisana na listę adwokatów;

- od sierpnia 2013 r. prowadziła indywidualną kancelarię adwokacką w Ząbkowicach Śląskich;

- zgłosiła się na wolne stanowisko sędziowskie ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 46;

- ocenę kwalifikacji sporządził sędzia SO w Świdnicy Tomasz Wysocki-opinia pozytywna;

- występowała przed sądami w sprawach cywilnych, rodzinnych, prawa pracy i ubezpieceń społecznych, gospodarczych, w sprawach karnych;

- kolegium Sądu Okręgowego w Świdnicy oddało 2 głosy "za", 1 głos "przeciw" i 4 głosy "wstrzymujące się";

- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Świdnicy nie wyraziło swej opinii o kandydatce-opiniowanie odroczyło uchwałą z dnia 22 maja 2019 r. do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sądy powszechne dot. wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa;

- uchwała neoKRS z dnia 9 lipca 2019 r. nr 673/2019 w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2019 r., poz. 46;

- postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 września 2019 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Monitor Polski z dnia 2020 r., poz. 14);

- nominację otrzymała dnia 19 września 2019 r. (oficjalna strona Prezydenta z dnia 19 września 2019 r.)

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2019 poz. 46

UCHWAŁA NEOKRS Nr 673/2019 z dnia 2019-07-09

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.40.2019 z dnia 2019-09-17

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2020 poz. 14

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2019-10-16

M.P.2020.14
M.P.2020.14

- przewodnicząca Wydziału I Cywilnego.