Anna Dalkowska

Kandydowała w roku 2022.

Złożyła podpisy na listach: Jarosław Dudzicz (2018), Joanna Kołodziej-Michałowicz (2018), Katarzyna Chmura (2022) .

- 1996r.- zakończyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski, a następnie rozpoczęła pracę jako asesor w Sądzie Rejonowym w Gdyni

- 01.2000r.- powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Gdyni

- od .01.02.2017 r. delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W okresie delegacji wykonywała obowiązki:

- głównego specjalisty, początkowo w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, a następnie w Departamencie Prawa Administracyjnego zajmującego się merytorycznym wsparciem Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

2018-2019 Dyrektor tego Departamentu.

09.09.2019 r. powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

21.04.2021r.- złożyła rezygnację z funkcji wiceministra sprawiedliwości.

/Rzeczpospolita https/wwwrp.pl/

12.05.2022r.- wybrana w skład Neo KRS uchwałą Sejmu RP na 4 letnią kadencję.

Od 24.05.2022r. pełni funkcję członka Prezydium Neo KRS.

(więcej - uchwała neokrs)

- członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z/s w Warszawie 2021

- członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego przy Ministrze Sprawiedliwości z/s w Gdańsku 2022

- przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z/s w Gdańsku 2023

Dodatkowa odpłatna działalność w Ministerstwie Sprawiedliwości:

W latach 2019 – 2023 pracowała w czasopismach wydawanych przez MS. Była redaktorką naczelną kwartalników :„ Probacja” i „Nieruchomości@”

Pismo Nieruchomości@ zostało powołane Zarządzeniem MS z 21.01.2019r.

Ponadto była Przewodniczącą rady programowo-naukowej „Kwartalnika Prawa Międzynarodowego”.

Była też redaktorką naczelną kwartalnika Ministra Klimatu „ Prawo i Klimat” od 04.2022r. do 12.2023r. tj. do likwidacji pisma przez Ministra Klimatu.

/ www.wp.pl/

Będąc sędzią Sądu Rejonowego w Gdyni skutecznie ubiegała się przed neokrs o powołanie na stanowisko sędziego NSA

OGŁOSZENIE KONKURSU Monitor Polski 2018 poz. 634

UCHWAŁA NEOKRS Nr 487/2020 z dnia 2020-06-18

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RP Nr 1130.20.2021 z dnia 2021-02-15

OGŁOSZENIE NOMINACJI Monitor Polski 2021 poz. 425

WRĘCZENIE NOMINACJI Dnia 2021-02-23

M.P.2021.425
M.P.2021.425

pismo do neokrs po posiedzeniu w dniu 26.04.2024 w sprawie rekomendowania kandydatki - za Tomasz Zimoch

pismo sędziów do neokrs w sprawie s.Jurkiewicz
pismo sędziów do neokrs w sprawie s.Jurkiewicz

W mediach

2021-02-24 (OKO.press) : Prezydent hurtowo awansuje współpracowników resortu Ziobry. Zastępczyni ministra trafiła aż do NSA