Anna Białobrzeska-Stybel

Złożyła podpisy na listach: Paweł Styrna (2018), Rafał Puchalski (2022) .