Aneta Szarejko-Płończak

Złożyła podpis na liście: Jarosław Dudzicz (2018) .

Od 21.03.2021 r. sędzia w Sądzie Rejonowym w Słubicach, II Wydział Karny,

Przewodnicząca II Wydziału Karnego